Sekretesspolicy

  Allmänt

  Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via vår applikation och webbplats samt hur den används. Personuppgifter hanteras och skyddas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området.

  Vilken information samlas in?

  Vid registrering på Kneget International AB:s (“Kneget”) applikation och webbplats ombeds du att lämna personlig information för att registrera en användarprofil. Den obligatoriska informationen som samlas in vid registrering är  användarens förnamn, efternamn, profilbild, e-post samt bekräftelse att användaren är 16 år eller äldre. Ytterligare information som användaren uppmanas lämna är tidigare erfarenhet, styrkor och utbildning. Användaren kan frivilligt välja att lämna kontaktuppgifter i form av telefonnummer och adress, geografisk position och körkort samt tillgång till bil.

  Hur används informationen?

  De uppgifter vi samlar in används för följande ändamål: Att kunna erbjuda en säker och enkel användning av vår applikation och webbplats. Att kunna kommunicera via e-post i samband med utskick av nyhetsbrev eller information.

  Länkar

  Våra webbplatser innehåller länkar till andra platser på Internet. Vi tar inte ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser. Ta del av policyn för personlig information på de respektive webbplatserna.

  Kontakt

  Vid frågor kring hanteringen av personuppgifter maila support@kneget.com. Kontakta oss om du önskar korrigera, radera eller spärra dina personuppgifter. I e-postutskick medföljer en klickbar länk för att avbryta prenumerationen av utskicken.

  Vem får ta del av informationen?

  Kneget International AB är ansvarig för personuppgifter och den personliga information som samlas in. Kneget säljer inte personlig information vidare till andra företag, men viss personlig information är synlig på för andra på internet och i appen “Kneget”. Informationen publiceras för att möjliggöra Knegets syfte; att skapa en plattform för enklare jobb och möjliggöra en dialog mellan knegare och uppdragsgivare. Undvik att uppge känslig information som till exempel efternamn, email, telefonnummer eller personnummer vid en specifik ansökan eller i uppdragsbeskrivningen i appen. Dessa detaljer kan förmedlas i KnegetTalks när knegare och uppdragsgivare chattar om så bedöms nödvändigt.

  Säkerhet och sekretess

  Kneget International AB prioriterar användarnas skydd av personuppgifter och personlig integritet. Kneget begär inte känslig information. Endast förnamn uppges istället för fullständigt namn och personnummer. Kneget tar inte ansvar för interaktioner mellan uppdragsgivare och knegare som tar plats utanför Knegets app.

  Ändring av policyn

  Kneget International AB kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.

  Skicka ett meddelande

  Har du frågor om appen eller tips på hur vi kan utveckla tjänsten?