Användarvillkor

  Vi är mycket glada över att du valt att använda Kneget International AB:s (“Kneget”) tjänst.

  Nedan hittar du de villkor som reglerar ditt användande av Kneget för att du ska veta vilka regler som styr vår relation med dig. Villkoren påverkar dina rättigheter och vi uppmanar dig att läsa dem noggrant eftersom detta är ett juridiskt bindande kontrakt mellan dig och Kneget. Kontakta legal@kneget.com vid oklarheter.

  Genom att använda tjänsten godkänner du Användarvillkoren. Om du inte accepterar Villkoren ska du inte använda tjänsten.

  1. Användarvillkor för Kneget

  1.1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du använder appen Kneget (”Appen” “Tjänsten” eller ”Kneget”) och andra tjänster som tillhandahålls genom app och webb av Kneget International AB, org nr 559061-6784, Kullagatan 29 , 252 20 Helsingborg (”Bolaget”, ”vi”, ”oss”).

  1.2. För att använda Kneget behöver du en smartphone eller annan enhet vars operativsystem fungerar tillsammans med Kneget.

  1.3. Du måste vara minst 16 år, behörig att ingå avtal och acceptera Villkoren för att använda Kneget.

  1.4. Vid nedladdning av Kneget från tredjeparts tjänsteleverantör (till exempel App store, Google play med flera), godkänner du och accepterar Villkoren.

  2. Om Kneget

  2.1. Kneget är en nytänkande digital mötesplats som vill revolutionera sättet människor söker och hittar arbete. Genom att sänka trösklarna och göra det lättare för annonsörer och arbetssökande att komma i kontakt med varandra har det blivit smidigare att hitta jobb och tjäna snabba pengar. Nu behövs inte längre dyra bemanningsföretag och krångliga jobbportaler. Allt som behövs ryms i en app – Kneget.

  Kneget förmedlar inte kneg (arbeten eller tjänster) utan tillhandahåller endast en mötesplats för uppdragsgivare och arbetssökande.

  Det finns mängder av arbete som behöver göras på både företag och i hemmet. Det finns mängder av människor som är kompetenta och villiga att utföra dessa tjänster. Knegets syfte är att sammanföra dessa grupper – snabbt och enkelt.

  2.2 Kneget är en helt fristående och oberoende aktör. Vi ansvarar för att det material som publiceras i appen och i våra andra kanaler men har inget ansvar i de interaktioner och överenskommelser mellan våra användare som görs utanför Knegets app.

  3. Behandling av personuppgifter

  3.1. Kneget prioriterar att skydda dina personuppgifter och personliga integritet. Kneget  kommer aldrig att sälja eller på annat sätt låta någon annan få ta del av dina personuppgifter, utan ditt medgivande.

  3.2. Vilka typer av uppgifter vi sparar och behandlar och varför vi gör det framgår av vår Sekretesspolicy.

  3.3. Genom att registrera dig och använda Appen godkänner du att dina personuppgifter samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs i dessa Villkor och i vår Sekretesspolicy.

  3.4. Dina personuppgifter och Material (definierat i punkten 10 nedan) som du laddar upp i Appen kan användas för att förbättra upplevelsen av appen och utveckla Kneget till en bättre tjänst.

  4. Tillgång till funktioner i din enhet

  4.1. För att funktionerna i Kneget ska fungera korrekt och ge dig en kvalitativ upplevelse behöver Kneget få tillgång till andra funktioner i din enhet. Kneget International AB kommer aldrig att använda din information till något annat än det som framgår i vår Sekretesspolicy. Vi delar aldrig med oss av din information till någon annan utan ditt medgivande. Din information skyddas av flera säkerhetssystem och kryptering.

  4.2.Kamera och bilder – för att ta personliga bilder och koppla till kneg och personlig profil.

  4.3. Push-notifikationer – för att skicka meddelanden och information. De kan stängas av i din smartphones inställningar.

  4.4. Location – för att veta var du befinner dig vid inläggning av ett nytt kneg och för att föreslå Kneg i din närhet.

  5. Material i appen

  5.1. Du kan ladda upp text och bilder i Appen (”Material”). Du ansvarar själv för allt Material som du laddar upp, skriver eller på annat sätt gör tillgängligt i Appen följer lagstiftningen. Kneget ansvarar inte för Material du laddar upp eller åsikter som framförs i Materialet.

  5.2. Du måste ha rätt att publicera allt Material som du laddar upp i Appen och att sådant Material eller Knegets användning av Materialet inte bryter mot Villkoren, lag eller immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt), publiceringsrätt, rättigheter kopplade till personers namn, bild eller identitet eller andra rättigheter tillhörande en tredje part.

  5.3. Genom att ladda upp Material ger du Kneget rätt att lagra, kopiera och databehandla Materialet för att kunna göra Materialet tillgängligt i Appen. Du ger Kneget rätt att använda ditt material i syfte att förbättra din upplevelse av appen och utveckla Kneget till en bättre tjänst. Läs mer om hur Kneget International AB samlar in och behandlar information i vår Sekretesspolicy.

  5.4. Kneget kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, granska eller redigera Material i Appen. Kneget har rätt att efter eget gottfinnande civilbehov ta bort eller inaktivera tillgång till Material.

  6. Riktlinjer för användning

  6.1. Vi vill att Kneget ska vara en rolig och nyttig tjänst för alla. Det är därför förbjudet:

  – Kopiera, eller på annat sätt använda Appen på något sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt Villkoren eller lag, eller som annars gör intrång i immateriella rättigheter (till exempel upphovsrätten) i Appen.

  – Använda Appen för att importera eller kopiera lokala filer som du inte har laglig rätt att importera eller kopiera.

  – Utföra reverse engineering, dekompilera, demontera, modifiera, eller att skapa andrahandsverk baserat på Appen.

  – Kringgå någon teknik som används av oss, eller tredje part för att skydda Appen.

  – Ge ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annan persons användarnamn och lösenord.

  – Använda “crawlers” på Appen eller annars använda automatiserade medel (inklusive så kallat bots, scrapers, och spiders) för att samla in information från Kneget.

  6.2. Det är inte heller tillåtet att delta i aktiviteter, publicera Material och registrera och/eller använda ett användarnamn, som utgör eller innehåller material som:

  – Är stötande, kränkande, nedsättande, pornografiskt, hotfullt eller obscent.

  – Är olagligt, eller är avsett att främja eller begå en olaglig handling av något slag, till exempel intrång i immateriella rättigheter, rätten till skydd för privatliv och personuppgifter, eller Kneget eller en tredje parts äganderätt.

  – Innehåller eller kan kopplas till din pinkod eller annan användares pinkod eller personuppgifter.

  – Inkluderar skadligt innehåll såsom malware, trojaner eller virus, eller på annat sätt stör någon användares tillgång till Appen.

  – Trakasserar eller mobbar andra användare, eller försök till att göra det.

  – Innebär att du utger dig för att vara, eller ha en anknytning till, en annan användare, person eller enhet, eller som annars är bedräglig, osann, vilseledande eller missvisande.

  – Stör eller på annat sätt negativt påverkar Appen, eller annars manipulerar, gör intrång i eller försöker att sondera, skanna eller testa för sårbarheter i Appen eller Kneget datorsystem, nätverk, regler för användning, eller någon av Kneget säkerhetskomponenter, autentiseringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder som gäller för Appen.

  – Står i strid med Villkoren.

  7. Ansvar

  7.1. Genom att använda tjänsten är du medveten om att Kneget tillhandahålls i befintligt skick, utan några uttryckliga eller underförstådda garantier avseende tjänstens skick. Kneget tar inte del i transaktioner mellan knegare och uppdragsgivare efter matchning och ansvarar inte för sådana transaktioner. Det begränsar inte dina rättigheter enligt villkoren med knegare, uppdragsgivaren eller de rättigheter som du har enligt lag.

  7.2. Kontakta oss (se under punkten 11 för kontaktuppgifter) om är missnöjd med Kneget. Du kan avinstallera Kneget och avsluta ditt användarkonto, vilket medför att ditt Kneget konto avslutas. Eventuella pengar på ditt konto betalas inte ut.

  7.3. Alla beslut du tar i Appen är dina egna. Kneget har inte något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Appen. Kneget ansvarar inte för kneg du väljer att utföra eller att få utfört.

  7.4. Kneget är inte ansvariga för att meddela din inkomst till Skatteverket. För mer information om din upplysningsplikt vänligen följ följande länk:

  https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/inkomster/anlitaenprivatperson.4.d1afd3103d689ac2a80002439.html

  8. Ändring av Villkoren

  Kneget utvecklas ständigt och vi arbetar för att ge dig den bästa möjliga tjänsten. Om vi behöver ändra eller uppdatera våra Villkor kommer vi att informera om detta i Appen i god tid innan de nya villkoren träder i kraft. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Kneget innan de ändrade Villkoren träder i kraft.

  9. Support och klagomål

  Vi hoppas att Kneget kommer ge dig stor användning genom att vara en jobbplattform för som möjliggör en enkel dialog mellan knegare och uppdragsgivare. Om du har några frågor eller förslag är du välkommen att kontakta oss på support@kneget.com.

  10. Avslut och uppsägning

  10.1 Du kan när som helst avsluta ditt användarkonto hos Kneget.

  10.2 Kneget kan när som helst avsluta ditt användarkonto om du inte följer Villkoren eller på annat sätt missbrukar tjänsten.

  11. Övrigt

  11.1. Kneget kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa Villkor.

  11.2. Eventuella tvister med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska i första hand lösas genom överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte är möjlig ska tvisten avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

  11.3. Som privatperson kan du alltid vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller överlämna tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden så länge nämnden är behörig. Vid en eventuell tvist mellan Kneget och dig kommer Kneget att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.